Finlands Akademi Uppgifter 13.06.2021
 
Konsortium: T2D-DATA
Data-driven solutions to improve prevention of type 2 diabetes
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Pihlajamäki, Jussi Östra Finlands universitet 332465 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 291 627

Medlem Lindström, Jaana Institutet för hälsa och välfärd 332466 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 285 665

Medlem Mattila, Elina Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 332464 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 298 417