Finlands Akademi Uppgifter 22.10.2021
 
Konsortium: RAMI
RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Karppinen, Maarit Aalto-universitetet 319586 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 703 500

Medlem Butcher, Alan Geologiska forskningscentralen 319602 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 703 500

Medlem Laitinen, Tarja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 319587 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 738 500