Finlands Akademi Uppgifter 21.10.2021
 
Konsortium: OtaNano
OtaNano Strategic Upgrades for Renewal and Excellence (SURE)
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Pekola, Jukka Aalto-universitetet 319686 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 1 501 640

Medlem Kiihamäki, Jyrki Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 319687 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 193 362
Medlem Kiihamäki, Jyrki Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 346639 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 226 638