Finlands Akademi Uppgifter 18.04.2021
 
Konsortium: MoMaF
Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Salmi, Hannu Åbo universitet 329266 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Medlem Ginter, Filip Åbo universitet 329269 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Medlem Kurimo, Mikko Aalto-universitetet 329267 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Medlem Laaksonen, Jorma Aalto-universitetet 329268 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000