Suomen Akatemia Tiedot 20.04.2021
 
Konsortio: INCLUSIVE
Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Johtaja Jahnukainen, Markku Helsingin yliopisto 330369 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Partneri Vainikainen, Mari-Pauliina Tampereen yliopisto 330371 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000