Suomen Akatemia Tiedot 18.04.2021
 
Konsortio: HighEmploy
Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Johtaja Siivonen, Päivi Itä-Suomen yliopisto 315796 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 279 692

Partneri Isopahkala-Bouret, Ulpukka Turun yliopisto 315797 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 279 889