Finlands Akademi Uppgifter 21.10.2021
 
Konsortium: FinBIF
FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Schulman, Leif Helsingfors universitet 319857 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 1 792 054

Medlem Aspi, Jouni Uleåborgs universitet 319912 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 387 320

Medlem Holmala, Katja H Naturresursinstitutet 319914 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 257 063

Medlem Sääksjärvi, Ilari Åbo universitet 319913 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 323 682