Finlands Akademi Uppgifter 22.10.2021
 
Konsortium: FINMARI
Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Tamminen, Timo Finlands miljöcentral 319490 18.01.2019 01.01.2019 - 30.06.2021 443 100

Medlem Haapala, Jari Meteorologiska institutet 319492 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 210 000

Medlem Hänninen, Jari Åbo universitet 319494 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 140 000

Medlem Kotilainen, Aarno Geologiska forskningscentralen 319493 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 168 000

Medlem Leskelä, Ari Naturresursinstitutet 319496 18.01.2019 01.01.2019 - 30.06.2021 245 000

Medlem Norkko, Joanna Helsingfors universitet 319491 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 330 808

Medlem Snickars, Martin Åbo Akademi 319495 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 115 500