Finlands Akademi Uppgifter 22.10.2021
 
Konsortium: EOS
EU-OPENSCREEN
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Urtti, Arto Helsingfors universitet 319860 18.02.2019 01.02.2019 - 31.12.2022 512 606

Medlem Courtney, Michael Åbo universitet 319861 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 204 587

Medlem Johnson, Mark S Åbo Akademi 320005 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 50 111

Medlem Lehtovuori, Pekka CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 319863 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 112 434

Medlem Tammela, Päivi Helsingfors universitet 319862 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 270 462