Finlands Akademi Uppgifter 18.04.2021
 
Konsortium: ENNCODE
Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Harviainen, Tuomas Tammerfors universitet 329342 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 174 202

Medlem Huhtinen, Aki-Mauri Försvarshögskolan 329345 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 40 572

Medlem Mesaros, Annamaria Tammerfors universitet 329344 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 196 810

Medlem Valaskivi, Katja Helsingfors universitet 329343 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 188 416