Finlands Akademi Uppgifter 18.04.2021
 
Konsortium: DigiWork
Utilizing digital data to improve working conditions in health care
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Ropponen, Annina Institutet för Arbetshygien 329200 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 224 268

Medlem Kivimäki, Mika Helsingfors universitet 329202 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 188 904

Medlem Virtanen, Marianna Östra Finlands universitet 329201 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 186 828