Finlands Akademi Uppgifter 24.06.2021
 
Konsortium: DECENT
Towards deliberative climate and energy foresight (DECENT)
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Tapio, Petri Åbo universitet 325207 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 309 941

Medlem Lyytimäki, Jari Finlands miljöcentral 325208 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 250 116

Medlem Rikkonen, Pasi Naturresursinstitutet 325209 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 279 943