Suomen Akatemia Tiedot 15.06.2021
 
Konsortio: CoRDi2
Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Johtaja Reunanen, Esa Tampereen yliopisto 320891 23.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 482 310

Partneri Herkman, Juha Pekka Helsingin yliopisto 320895 23.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 480 987