Finlands Akademi Uppgifter 16.10.2021
 
Konsortium: CarboCity
Urban green space solutions in carbon neutral cities (CarboCity)
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Järvi, Leena Helsingfors universitet 321527 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 676

Medlem Kulmala, Liisa Meteorologiska institutet 325549 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 922