Finlands Akademi Uppgifter 21.10.2021
 
Konsortium: BF
Biocenter Finland
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Makarow, Marja Helsingfors universitet 319189 18.01.2019 01.09.2018 - 31.12.2019 826 497

Medlem Lund, Riikka Åbo universitet 319818 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 578 549

Medlem Sahlgren, Cecilia Åbo Akademi 319980 18.01.2019 01.09.2018 - 31.12.2019 247 949

Medlem Ylä-Herttuala, Seppo Östra Finlands universitet 319819 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 173 619