Finlands Akademi Uppgifter 21.10.2021
 
Konsortium: BBMRI.FI
BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Partanen, Jukka Finlands Röda Kors 319969 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 250 500

Medlem Kuopio, Teijo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 319983 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 140 000

Medlem Mannermaa, Arto Kuopio universitetssjukhus 320013 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 191 804

Medlem Punkka, Eero Helsingfors universitetscentralsjukhus 320036 11.12.2018 01.01.2019 - 30.06.2021 140 000

Medlem Savinainen, Kimmo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 320037 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 164 610

Medlem Serpi, Raisa Uleåborgs universitetssjukhus 320001 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 145 326

Medlem Soini, Sirpa Institutet för hälsa och välfärd 319982 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 173 600

Medlem Terho, Perttu Åbo universitetssjukhus 319985 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 140 000