Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Vaasan yliopisto
Tutkimusaihe Tiedon jalostamisen prosessit tilassa ja ajassa ihmisten, robottien ja tekoälyn yhteistyössä
Hakija / Yhteyshenkilö Hautala, Johanna
Päätös 346648
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.05.2021 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 205 525
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti SMAK tutkii tiedon jalostamisen prosesseja ihmisten, robottien ja tekoälyn yhteistyössä Suomessa, San Fransiscossa ja Singaporessa. Tekoälyn aikakaudella jalostamme tietoa yhdessä laitteiden kanssa jotka kykenevät oppimaan itse. Tämä haastaa minkä tahansa tiedon jalostamisen tutkimuksen lähestymistavan kysymään uudelleen: kuka tietää, mitä tieto on, ja miten tietoa jalostetaan ideoista perustelluiksi tuloksiksi ihmisten ja älykkäiden laitteiden yhteistyössä? SMAK rakentaa uutta ja monitieteistä aika-tilallista lähestymistapaa tiedon jalostamisen empiiriseen tutkimiseen tekoälyn aikakaudella. Tapaustutkimukset kohdistuvat älykkäiden laitteiden ensimmäisiin soveltajiin: robotiikan yliopisto-opiskelijoihin, sekä tekoälyn ja esineiden internetin kehittäjiin.