Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kunelius, Risto
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kaikukammiot, asiantuntijat ja aktivistit: Medioituneen politiikan verkostot
Päätös 345905
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2021 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 183 631
   
Hankkeen julkinen kuvaus
21 vuosisadan globaalit trendit ovat yhdessä mediamaiseman teknologisen ja organisatorisen muutoksen kanssa haastaneet demokratioiden kyvyn muotoila poliittisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Projekti tarkastelee näitä poliittisen kommunikaation ongelmia ilmastonmuutoksen -- systeemitason poliittisen pulman-- kautta. Hanke tarttuu politiikan viestinnän ongelmiin kaikukammioiden ja polarisaation kautta. Tutkimimalla valtavirtamedian, sosiaalisen median ja poliittiisen päätöksenteon tasoja ja mieltämällä nämä kaikki verkostoiksi hanke avaa mahdollisuuden uudenlaiseen tapaan käsitellä viestintäympäristön monimukaisia kytkentöjä. Monitasoinen verkostoanalyysin avulla saadaan näiden elementtien suhteista ja niiden muodostaman viestintäjärjestelmän dynamiikasta tarkempi ja dynaamisempi tilannekuva.