Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Chastney, Megan
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe SHANK3 solujen viestinnän, tarttumisen and solutukirangan toiminnan koordinaattorina
Päätös 343239
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 270 092
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syöpäsolut ovat äärimmäisen dynaamisia. Ne reagoivat herkästi ulkoisiin viesteihin ja voivat muuntaa käyttäytymistään vaikeuttaen toimivien syöpälääkkeiden kehittämistä. Solun muotoa ja toimintaa säätelevät solun sitoutuminen ympäröivään soluväliaineeseen sekä solun sisäiset viestiketjut. Näissä tapahtuvat muutokset johtavat syövän syntyyn. Monille ihmisen huonon ennusteen syöpätyypille on ominaista sidekudoksen kertyminen kasvaimeen, minkä tiedetään edistävän syövän pahanlaatuisuutta. Syöpäsolujen vuorovaikutus sidekudoksen kanssa on keskeinen tekijä syövän kehityksessä ja sitä välittävät soluntarttumisreseptorit yhdessä solunsisäisten rakenneproteiinien kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia hiljattain löydetyn rakenneproteiinin SHANK3 toimintaa syöpäsolujen viestintäverkkojen säätelyssä. Luon tiekartan SHANK3-säädellyistä signalointireiteistä ja niiden merkityksestä syövässä sekä mahdollisesta soveltuvuudesta syöpälääkekehitykseen.