Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harjunpää, Heidi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe ß2-integriinit dendriittisolujen metabolian ja dendriittisoluvälitteisen syöpävasteen säätelijöinä
Päätös 342995
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 292 429
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Dendriittisolut ovat veren valkosoluja joilla on tärkeä tehtävä immuunireaktioiden synnyssä, ja immunoterapia joka hyödyntää näitä soluja, antaa toivoa syövän parantamiselle. Rokotteiden teho joissa dendriittisoluja käytetään, on kuitenkin kiistanalainen, joten dendriittisolujen toimintaa potilaissa täytyy selvästi tehostaa. Integriinit ovat solun pinnan molekyylejä joilla on useita tärkeitä tehtäviä immuunisysteemissä. Me olemme kiinnostuneita yhdestä tietystä integriiniryhmästä, jonka on näytetty heikentävän dendriittisolujen toimintaa. Tavoitteenamme on selvittää mekanismi jolla integriinit heikentävät dendriittisolujen toimintaa, ja sitten estää tätä mekanismia aktivoiden näin immuunisysteemi taistelemaan syöpää vastaan. Käytämme näissä tutkimuksissa hiiren dendriittisoluja ja syöpämalleja. Tutkimuspaikkana toimii Helsingin yliopiston Viikin kampus. Lisätietoa tutkimuksestamme löytyy ryhmän kotisivuilta: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/integrins-in-immunity.