Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Xia, Jihan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Epigenomin uudelleenohjelmointi eturauhassyövän kehittymisessä sairaalan biobankin seurantatutkimuksen näytteitä hyödyntämällä
Päätös 342594
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 294 182
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi länsimaissa. Mieshormonit säätelevät eturauhasen toimintaa androgeenireseptorin (AR) välityksellä. AR on transkriptiotekijä, joka säätelee geenien ilmentymistä muiden transkriptiotekijöiden kuten FOXA1:n ja HOXB13:n kanssa, jotka ovat usein yli-ilmentyneitä eturauhassyövissä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka näiden transkriptiotekijöiden yhteistyö vaikuttaa epigenomiin ja geenien säätelyyn eturauhassyövässä hyödyntämällä sairaalan biobankin seurantatutkimuksessa kerättyjä kasvainnäytteitä, jotka ryhmitellään FOXA1:n ja HOXB13:n ilmentymistasojen mukaan. Sitten näiden transkriptiotekijöiden vaikutuksia genomin rakenteeseen ja geenien ilmentymiseen selvitetään nykyaikaisten tutkimusmenetelmien avulla ja tulokset yhdistetään viiden–seitsemän vuoden seurantajakson aikana kerättyyn potilastietoon taudin etenemisestä. Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä Helsingin Urologisen Biobankin kanssa.