Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkaniemi, Juha
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe CASCADE - Metsät muutoksessa - metsien häiriödynamiikka Fennoskandiassa
Päätös 342569
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 271 116
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsätuhot, kuten metsäpalot, kuivuus ja hyönteistuhot, ovat jatkuvassa muutoksessa ympäri maailman. CASCADE-hankkeessa tutkimme metsätuhoja ja metsien häiriödynamiikkaa muuttuvassa ilmastossa Fennoskandian alueella. Hankkeen tulokset kertovat häiriödynamiikan muutoksista sekä metsäekosysteemien tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista. Erityisesti tutkimme metsätuhoihin vaikuttavia tekijöitä ja sitä kuinka metsät voivat palautua tuhojen aiheuttamista häiriöistä. Lisäksi pyrimme valaisemaan tuhojen välisten yhdysvaikutusten moninaista rakennetta. CASCADE-hankkeen tuloksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena kun mietitään metsäekosysteemien hoitoa muuttuvassa ilmastossa sekä lukemattomia metsien tarjoamia ekosysteemipalveluita.