Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe ETÄJOHTAMINEN DIGITAALISEN VIESTINNÄN AVULLA
Hakija / Yhteyshenkilö Koponen, Jonna
Päätös 342265
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Asiantuntijahaastattelut, täsmäryhmähaastattelut ja osallistujien havainnointi suoritetaan isoissa IT-alan yrityksissä molemmissa maissa. Laadullisten maakohtaisten aineistojen yhdistämisen kautta tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen (DICO). Tavoitteena on operationalisoida käsite ja tuottaa mittari, jonka avulla voidaan tutkia onko etäjohtajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella positiivinen yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. Mittaaminen toteutetaan suuressa kansainvälisessä IT-alan yrityksessä.