Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Haraguchi, Lumi
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Nanoflagellaatit: huonosti tunnettu biologinen hiilenkiertoon vaikuttava tekijä meren muuttuvissa olosuhteissa (NanOCean)
Päätös 342223
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 266 719
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Valtamerillä on merkittävä rooli globaalissa hiilen kierrossa ja ilmaston säätelyssä. Osaltaan tämä johtuu plankton-organismien kyvystä sitoa hiilidioksidia ja muokata siitä orgaanisia hiiliyhdisteitä, jotka ovat meriekosysteemien elämän perusta. Plankton on yleisnimitys monimuotoiselle joukolle organismeja ja joidenkin ryhmien rooli on toistaiseksi huonosti tunnettu. Nano-plankton (organismit kooltaan 2-20 µm) on yleinen ryhmä kaikissa vesissä, mutta sen koostumus tunnetaan vajavaisesti, etenkin liittyen sen merkitykseen hiilenkierrossa. NanOCean hanke selvittää eri nanoplankton ryhmien esiintymistä, mitkä ovat tärkeimmät niiden runsauteen vaikuttavat ympäristömuuttujat ja mikä on eri ryhmien rooli valtamerien hiilenkierrossa. Aineistoa nanoplanktonin esiintymisestä ja roolista kerätään tutkimusristeilyillä Itämerellä, Pohjoisella Jäämerellä ja Eteläisellä Jäämerellä. Hanke vahvistaa tietämystämme valtamerien hiilenkierrosta ja miten merten ekosysteemit reagoivat ilmastonmuutokseen.