Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Linna-Kuosmanen, Suvi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Sepelvaltimotautimekanismien identifiointi potilasnäytteistä uusilla syväsekvensointimenetelmillä
Päätös 342074
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 258 326
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Sepelvaltimotauti tappaa vuosittain yli 9 miljoonaa ihmistä. Sen yleisimpiä seurauksia ovat sydäninfarkti ja sydämen vajaatoiminta. Sepelvaltimotaudin biologinen tausta on pääosin tuntematon, eikä parannuskeinoa ole. Tehokkainta hoitoa olisikin sen riskitekijöiden eliminoimiseen ja luotettavaan alkuvaiheen diagnosointiin perustuva ennaltaehkäisy. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää sepelvaltimotaudin syntymekanismeja ja löytää uusia diagnostisia merkkiaineita. Lähtökohtana on ihmisen sydänkudosnäytteet, joista selvitetään: a) geenit, joiden ilmennys on muuttunut sairailla terveisiin nähden, b) genomiset alueet, jotka säätelevät geenien toimintaa ja c) geneettiset variaatiot, jotka muuttavat näiden geenien /säätelyalueiden toimintaa altistaen sairaudelle. Projektissa yhdistetään uniikit potilasnäytteet ja uusimmat molekyylibiologiset tekniikat innovatiivisiin syväanalyysitekniikoihin ja käytetään siten aivan uudenlaista lähestymistapaa sepelvaltimotautitutkimukseen.