Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kenen tulevaisuus? Ennakoinnin politiikka pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa
Hakija / Yhteyshenkilö Kallo, Johanna
Päätös 342029
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme korkeakoulutuksen ja yhteiskunnan tulevaisuudesta esitettyjä visioita ja niiden tieteellisiä lähtökohtia toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta nykypäivään. Tarkastelemme, miten tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ovat vaikuttaneet jaettuihin käsityksiin korkeakoulutuksen tulevaisuudesta Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Olemme kiinnostuneet korkeakoulutuksen ja yhteiskunnan tulevaisuudesta esitetyistä tiedoista ja tulkinnoista, niiden olennaisista päämääristä ja vaikutuksista. Analysoimme julkaisu-, dokumentti- ja arkistoaineistoon perustuen visioiden pohjana käytettyjä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja työkaluja, sekä niiden sovelluksia poliittisessa päätöksenteossa. Haastattelemme kansainvälisiä ja kansallisia toimijoita analysoidaksemme tulevaisuuden poliittista rakentumista korkeakoulutuksessa. Tutkimus tuottaa uutta kriittistä tietoa tulevaisuuden tutkimuksen voimistumisesta poliittisessa päätöksenteossa ja ennakoinnin tieteellisistä perusteista.