Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Angove, Charlotte
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Vedyn stabiilit isotoopit ainutkertaisena ilmasto- ja fysiologisena signaalina puissa
Päätös 341984
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 235 932
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsät peittävät 75% Suomen pinta-alasta. Niillä on merkittävä rooli kasvihuonekaasu hiilidioksidin sidonnassa ja ne ovat lisäksi tärkeitä Suomen biotaloudelle (Luke 2019). Vuonna 2019 Suomen metsät sitoivat 50% maamme hiilidioksidipäästöistä, lukuun ottamatta maankäytön ja metsätalouden hiilivuota. Ilmastonmuutoksella on ja tulee olemaan merkittävä vaikutus erityisesti pohjoisten leveysasteiden metsille, mutta näitä vaikutuksia ei vielä riittävästi ymmärretä. Puiden vuosirenkaisiin (esim. vedyn stabiilien isotooppien suhteisiin, d²H) ja neulasten vahoihin on tallentuneena arvokasta tietoa siitä miten ilmastonmuutos on vaikuttanut puun kasvuun ja hiilidioksidin sidontaan kunkin vuosirenkaan syntyä edustavana vuonna. Tutkimuksessani selvitän miten puiden vaste ilmastonmuutokseen tallentuu puun d²H arvoon, jotta tätä arvokasta mutta vielä toistaiseksi huonosti ymmärrettyä isotooppisignaalia voitaisiin jatkossa käyttää tehokkaammin (ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimiseen).