Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sosiaaliset tunteet keskiajan ja renessanssin intellektuaalisessa historiassa
Hakija / Yhteyshenkilö Palmen, Ritva
Päätös 341866
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti sijoittuu keskiajan ja renessanssin intellektuaalisen historian ja emootiotutkimuksen yhtymäkohtaan. Tutkimuksen aineistona on valikoima 1100-luvun hengellisiä tekstejä, keskiajan yliopistoteologiaa, sekä lähteitä renessanssista ja kansankielisestä kirjallisuudesta. Hyödyntämällä historiallisia sekä modernin filosofian ja tunneteorian tarjoamia metodeja tunnistan ja ryhmittelen näissä teksteissä esiintyviä sosiaalisia tunteita, pohdin miten kirjoittajat ymmärsivät sosiaaliset tunteet ja kehittivät teorioita niistä edelleen sekä arvioin heidän käyttämiään filosofisia oletuksia sosiaalisista tunteista. Analysoimalla tunteita kuten häpeä, nöyryys, ylpeys, kateus, ihailu, arvostuksen halu, halveksunta, toivo, myötätunto ja viha, tutkimukseni osoittaa, miten keskiajan ja renessanssin intellektuellit ymmärsivät yksityisen ja julkisen välisen dynamiikan, tunteiden sisäänrakennetun vastavuoroisuuden sekä erilaiset tavat käsittää ihmisen asema osana yhteisöään.