Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jukarainen, Sakari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Datalähtöinen kausaalipäättely farmakoepidemiologiassa koneoppimisen ja epidemiologian keinoin
Päätös 341747
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 287 519
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kansallisia suomalaisia terveydenhuoltoon liittyviä rekistereitä voidaan käyttää selvittämään lääkkeiden vaikutuksia eri sairauksiin. Tämän projektin tarkoituksena on yhdistää moderneja koneoppimismenetelmiä tilastollisiin menetelmiin, ja näitä menetelmiä käyttämällä tutkia lääkkeiden vaikutuksia sairauksiin käyttämällä rekisteritietoa lääkeostoista ja sairauksista. Projekti pyrkii lisäämään ymmärrystämme lääkkeiden vaikutuksista löytämällä uusia tuntemattomia sivuvaikutuksia ja suotuisia vaikutuksia. Uusien suotuisien vaikutusten osoittaminen voi johtaa vanhojen lääkkeiden käyttöaiheiden laajentamiseen. Datalähtöisen näkökulman lisäksi tämä projekti tähtää myös vastaamaan tärkeisiin olemassaoleviin kysymyksiin lääkkeiden vaikutuksista.