Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tieteen auktoriteettiin vetoamisen muuttuvat käytännöt parlamentaarisessa politiikassa
Hakija / Yhteyshenkilö Syväterä, Jukka
Päätös 341716
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tieteellä ja tutkimuksella on paradoksaalinen rooli poliittisessa päätöksenteossa: tutkimukselta odotetaan yhä enemmän relevanssia päätöksenteon kannalta, mutta samanaikaisesti tieteellisten asiantuntijoiden näkemykset säännöllisesti sivuutetaan. Hanke avaa uuden näkökulman tähän paradoksiin tarkastelemalla lainsäätäjien käytäntöjä, joilla he yhtäältä hyödyntävät tiedettä poliittisen argumentaation tukena ja toisaalta kyseenalaistavat tieteen auktoriteetin. Tutkimuksen aineistona on laaja otos lakiesityksiä koskevia parlamenttikeskusteluja neljästä maasta. Hanke paljastaa, kuinka tutkimuksessa tarkastellut käytännöt ovat muuttuneet vuodesta 1960 vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona. Tulokset asettavat uuteen valoon viimeaikaisessa keskustelussa yleiset väitteet, joiden mukaan nyky-yhteiskuntien poliittisessa kulttuurissa on tapahtunut siirtymä ”totuudenjälkeiseen politiikkaan”.