Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Tampereen yliopistollinen sairaala
Tutkimusaihe Lasten ja nuorten leukemian täsmälääkehoidon kehittäminen
Hakija / Yhteyshenkilö Lohi, Olli
Päätös 341540
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 242 911
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Lasten ja nuorten akuutin leukemian hoito on pitkä ja aiheuttaa erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin ongelmia. Raskaasta hoidosta huolimatta osalla potilaista tauti uusii. Tässä hankeessa selvitämme leukemian yksityiskohtaisia mekanismeja, joilla tauti syntyy tai väistää hoitoja. Näiden löydösten pohjalta etsimme kohdennettuja täsmähoitoja erityisesti niille potilaille, joiden taudin uusiutumisriksi on korkea. Tutkimus tehdään osana laaja kansainvälistä yhteistyötä, ja siinä hyödynnetään solumallien ja potilasnäytteiden lisäksi erilaisia leukemian eläinmalleja ja lääkeaineseulontoja.