Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Robottien ja älykkäiden järjestelmien työkäytöstä aiheutuva teknostressi
Hakija / Yhteyshenkilö Salo, Markus
Päätös 341359
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Teknostressi tarkoittaa teknologian käytöstä aiheutuvaa stressiä. Tutkijat ja lääketieteen ammattilaiset ovat korostaneet, että teknostressi on yleinen ja vakava ilmiö. Kun teknologinen kehitys muuttaa työn tekemisen käytänteitä, työntekijöiden vuorovaikutus robottien ja älykkäiden järjestelmien kanssa tulee olemaan tulevaisuudessa keskeistä. Näissä vuorovaikutuksissa tulee ilmenemään myös teknostressiä. Aiempi tutkimus ei ole kuitenkaan kartoittanut, miten työhön liittyvä teknostressi muodostuu ajan myötä ja miten teknostressiä voidaan vähentää. Teknostressiä ei ole myöskään tutkittu robottien ja älykkäiden järjestelmien yhteydessä. Tämän projektin tarkoituksena onkin ymmärtää, miten teknostressi syntyy ja miten sitä voidaan vähentää robottien ja älykkäiden järjestelmien kanssa työskennellessä.