Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Globalisaatio ja yrityslobbauksen nousu korporatistisissa maissa
Hakija / Yhteyshenkilö Vesa, Juho
Päätös 341137
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusten mukaan yritykset lobbaavat entistä aktiivisemmin korporatistisissa maissa, joissa niiden vaikuttaminen on perinteisesti tapahtunut etujärjestöjen kautta. Tämä projekti tutkii, missä määrin ja miten talouden globalisaatio selittää tätä muutosta, ja miten globalisaatio on muuttanut lobbausstrategioita korporatistisissa maissa. Projektissa havainnoidaan yrityslobbausta Suomessa, Tanskassa ja Alankomaissa, ja lobbausta tutkitaan myös haastattelujen ja kyselyjen avulla. Aineistoa analysoidaan sekä tilastollisten menetelmien (esim. regressioanalyysi) että laadullisten menetelmien avulla.