Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja rodullisuus utopian jälkeisessä Latinalaisessa Amerikassa
Hakija / Yhteyshenkilö Ranta, Eija
Päätös 341097
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Latinalaisen Amerikan vallankumouksiin on kohdistettu suuria toiveita yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Viime vuosina aktivistit ovat kuitenkin nousseet vaatimaan yhä aktiivisempaa antirasistista politiikkaa. Tutkimushanke selvittää etnografisin menetelmin ja yhteistoiminnallisesti antirasismiaktivistien kanssa, miten rodullistetut kansalaiset kohtaavat, luovivat ja haastavat institutionaalista rasismia ja arjen syrjintää yhteiskunnissa, joissa vallitsee vahva eetos jo saavutetusta tasa-arvosta. Hanke tuottaa monipuolisesti ainutlaatuista laadullista aineistoa uudenlaisesta aktivismista Latinalaisessa Amerikassa. Se rakentaa uutta tietoa ja käsitteistöä poliittisen talouden ja jälkikoloniaalin ajattelun ja toiminnan usein ristiriitaisilla rajapinnoilla.