Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe BEST: Ihmisen paras ystävä - Koiran ja ihmisen vuorovaikutuksen emotionaalinen synkronia
Hakija / Yhteyshenkilö Kujala, Miiamaaria
Päätös 341092
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyään koirat ovat ihmisperheiden jäseniä. Koirien lukumäärä Suomessa on suurempi kuin ihmisasukkaiden määrä pääkaupungissamme, ja vuosittain rotukoiria rekisteröidään enemmän kuin Suomessa syntyy ihmislapsia. Mikä tekee koirasta ihmisen parhaan ystävän, millaisia ovat lajienvälisen ystävyyden taustalla vaikuttavat mekanismit? Tässä projektissa tutkimme ihmisen ja koiran vuorovaikutuksen mekanismeja, synkroniaa ja yksilöllisten taustamuuttujien vaikutusta useilla toisiaan täydentävillä tutkimusmenetelmillä, käyttäytymisen ja fysiologian mittareilla sekä ihmisten että koirien näkökulmasta. Selvitämme myös, millainen vaikutus koiran ja ihmisen ominaisuuksilla on vuorovaikutukseen. Projektin avulla pyritään ylittämään metodologinen kuilu ihmisen ja muiden lajien kognitiivisten kykyjen ymmärryksessä.