Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Lapset ja hoiva: globalisaatio ja vastarinta
Hakija / Yhteyshenkilö Ulybina, Olga
Päätös 341066
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa analysoin vailla vanhempien hoivaa olevien lasten hoivan organisointiin liittyviä globaaleja kehityskulkuja. Huomion kohteena on laitoshoivan korvaamiseen perheympäristössä tapahtuvalla hoivalla tähtäävä lastensuojelun deinstitutionalisaatio. Tutkin, mitkä maat olivat deinstitutionalisaatio-politiikkaohjelmien varhaisia ja myöhäisiä omaksujia. Aineistoa kansallisista deinstitutionalisaatio-ohjelmista kerään 193 maasta ajanjaksolta 1989–2019. Analysoin eri tekijöiden (kuten talouskehitys, poliittinen järjestelmä, yhteydet kansainvälisiin järjestöihin) vaikutusta reformien ajankohtaan. Tutkin myös vastakkaista trendiä: kansainvälisten uskonnollisten järjestöjen orpokodeille tarjoamaa tukea. Kerään aineistoa näistä järjestöistä, niiden toiminnasta sekä maantieteellisestä sijoittumisesta. Lisätäkseni ymmärrystä järjestöjen suhteutumisesta toisiinsa, kansallisiin hallituksiin ja kansainvälisiin politiikkayhteisöihin, haastattelen kolmenkymmenen tällaisen järjestön edustajia.