Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Snellman, Anniina
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Synapsitiheyden muutosten, neuroinflammaation ja amyloidikertymän yhteys tiedonkäsittelytoiminnoiltaan normaaleilla eri Alzheimerin taudin riskin omaavilla terveillä vapaaehtoisilla (ASIC-E4)
Päätös 341059
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 262 793
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Alzheimerin taudin varhaiseen oireettomaan vaiheeseen liittyvät ensimmäiset aivomuutokset on karakterisoitava huolellisesti, jotta taudin varhainen havaitseminen ja taudin kulkuun vaikuttava hoito olisi tulevaisuudessa mahdollista. APOE on keskushermoston kolesterolin kuljetusproteiini, jota koodaavasta geenistä on olemassa kolme eri muotoa. Näistä APOE4-geenimuodon kantajilla tiedetään olevan kohonnut riski sairastua Alzheimerin tautiin tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään PET-kuvantamisen avulla synapsien määrää, beeta-amyloidin kertymistä ja mikrogliasolujen aktivoitumista perusterveillä ja tiedonkäsittelytoiminnoiltaan normaaleilla vapaaehtoisilla, joilla on APOE genotyyppinsä perusteella joko kohonnut tai tavanomainen riski sairastua tulevaisuudessa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muistihäiriöitä edeltävän vaiheen taustalla vaikuttavista mekanismeista, niiden yhteydestä toisiinsa sekä myöhempiin muutoksiin kognitiivisissa toiminnoissa.