Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kuri, kokemus, kerrokset: Uusi näkökulma Suomen naisvankiloihin pitkällä 1800-luvulla
Hakija / Yhteyshenkilö Annola, Johanna
Päätös 341042
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tarkastelee suomalaisia naisvankiloita 1800-luvun alusta 1920-luvulle. Tutkimus selvittää, miten kuri rakentui vankilatilassa – mutta myös, millaisia muita kokemuksia vankilan arkeen liittyi. Miten synnyttäjiä hoidettiin? Millaista sielunhoitoa oli tarjolla ja miten naiset suhtautuivat siihen? Miten vankien työn käytännöt muuttuivat? Naisvankiloita ei ole Suomessa tutkittu kattavasti. Myös kansainvälisestä näkökulmasta hankkeen lähestymistapa on tuore: pelkän hallintohistorian sijaan tutkimus keskittyy vankilatilan kerroksellisuuteen ja tässä tilassa eläneiden muuttuviin kokemuksiin. Perinteistä arkistoaineistoa luetaan uudesta näkökulmasta, ja lisäksi käytetään uutta materiaalia kuten vankien kirjoittamia kirjeitä. Hanke tuottaa tietoa vankilasta elettynä instituutiona ja avaa modernisaation mekanismeja yhteiskunnan laidalla. Tutkimus antaa aineksia nykykeskusteluihin rangaistuskeskeisestä yhteiskunnasta, hyvinvoinnista sekä ihmisen moraalisesta velvollisuudesta työhön.