Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kevyt enemmistö: Motorisoimaton liikenne, suomalaiset elinympäristöt ja tilallinen tasa-arvo vuosina 1950–1990
Hakija / Yhteyshenkilö Männistö-Funk, Tiina
Päätös 341029
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kävely, pyöräily ja muut aktiiviset liikennemuodot ovat jääneet liikenteen historiassa vähälle huomiolle. Hankkeessa liikennejärjestelmän ja suomalaisten elinympäristöjen historiaa kirjoitetaan uudelleen näiden "kevyeksi liikenteeksi" niputettujen liikennemuotojen näkökulmasta. Suomalainen yhteiskunta ja sen rakennetut ympäristöt muuttuivat nopeasti 1950-luvulta alkaen. Samalla luotiin uudenlainen liikennejärjestelmä, joka perustui ennen muuta henkilöautoiluun. Suomalaisten enemmistö ei kuitenkaan voinut käyttää henkilöautoa päivittäiseen liikkumiseensa. Kävelyn ja pyöräilyn tarkastelu tuo esiin sen, miten tilallinen tasa-arvo otettiin huomioon tai sivuutettiin ja miten eri liikennemuotojen suhteita pyrittiin neuvottelemaan sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti. Hankkeessa tutkitaan monipuolisen lähdeaineiston avulla liikennesuunnittelua, muuttuvia liikkumisen tapoja sekä liikennemuotojen etukiistoja, jotka ilmenivät muun muassa liikenneonnettomuuksissa ja liikenneaktivismissa.