Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe KOHTI DEMENTIASAIRAUKSIEN TÄSMÄDIAGNOSTIIKKAA - NEUROPATOLOGINEN JA GENEETTINEN TUTKIMUS
Hakija / Yhteyshenkilö Myllykangas, Liisa
Päätös 341007
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 281 537
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hyvin iäkkäiden (> 85-vuotiaat) ikäryhmässä yleisin terveysongelma on dementia. Viime vuosina on havaittu, että yli 85-vuotiaiden aivosairaudet eroavat nuorempien ikäryhmien (70-80 v.) aivosairauksista. Periytyviä tautimuotoja aiheuttavien geenivirheiden selvittäminen on paljastanut aivosairauksien tautiprosessissa keskeisiä molekyylejä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ikääntymiseen liittyvien aivosairauksien kudos- ja geenitason muutoksia. Tutkimme erityisesti hyvin iäkkäillä esiintyvien, uudentyyppisten aivosairauksien kudosmuutosten yleisyyttä 3:ssa suomalaisessa väestöpohjaisessa aineistossa. Selvitämme myös aivosairauksien geneettistä taustaa, erityisesti perinnöllisissä tautimuodoissa. Tulokset johtavat aivosairauksien kudos- ja geenitason muutosten parempaan ymmärrykseen ja tämä voi auttaa hoitojen kehittämisessä tulevaisuudessa.