Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Zhang, Chao
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kasvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden havainnointi
Päätös 340744
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 295 140
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kasvien biogeeniset hiilivedyt (BVOCs) ovat keskeisiä biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutuksessa. Siksi on määritettävä BVOC-emissiot kautta erilaisten spatiaalisten ja ajallisten skaalojen. SensBVOCs käyttää fotosynteesin optisten signaalien kaukokartoitusta BVOC-emissioiden ja niitä määrittävien ympäristötekijöiden selittämisessä. Odotettavissa on tuloksia optisten signaalien mekanismeista lehtitasolla, sekä välimerenilmaston, lauhkean vyöhykkeen ja boreaalisten metsien BVOC-emissioista kuivuuden, korkean tai matalan lämpötilan sekä korotetun CO2-pitoisuuden vallitessa. Tulokset ovat lajissaan ensimmäisiä, mitä tulee optisten signaalien ja BVOC-emissioiden välisen suhteen pitkäaikaiseen havainnointiin sekä lehti- että ekosysteemitasolla boreaalisessa metsässä lämpötilan ja valon vaihdellessa, sekä lauhkean vyöhykkeen metsiin korotetussa hiilidioksidipitoisuudessa. Siten SensBVOCs tarjoaa uuden mahdollisuuden ymmärtää globaalien ympäristömuutosten vaikutusta metsiin.