Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Tutkimusaihe Itämerensuomalaisen suullisen runouden alueelliset kulttuurit: vertaileva näkökulma (REFOP)
Hakija / Yhteyshenkilö Kallio, Kati
Päätös 340647
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Moninaiseen yhteistyöhön perustuva hanke luo uusia analyyttisia välineitä ja näkökulmia laajaan virolais-karjalais-inkeriläis-suomalaiseen suullisen runouteen, joka tunnetaan myös runolauluna ja kalevalaisena runoutena. Yhdistän kahteen maahan ja neljään sähköiseen korpukseen jakautuvan aineiston analyysin laaja-alaiseen teoreettiseen taustakeskusteluun ja kekseliäisiin metodisiin ratkaisuihin, ja etsin samalla uudenlaisia, tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja tehdä digitaalista humanistista tutkimusta. Ottamalla huomioon myös aiemmin väheksyttyjä osa-aineistoja ja piirteitä on mahdollista löytää uusia näkökulmia historiallisten paikalliskulttuureiden väliseen vuorovaikutukseen, intertekstuaalisuuden kerroksiin, historiallisiin jatkumoihin ja itämerensuomalaiseen mytologiaan.