Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Saksalaisen ordoliberalismin aatteelliset juuret
Hakija / Yhteyshenkilö Miettinen, Timo
Päätös 340643
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ordoliberalismi tunnetaan parhaiten yhtenä eurooppalaisen "uusliberalismin" keskeisenä versiona sekä toisen maailmansodan jälkeisen Saksan talousoppina. Ordoliberalismin juuret ovat maailmansotien välisellä ajalla ja se tunnetaan parhaiten vahvaa valtiota ja sääntöperustaisuutta korostavasta lähestymistavastaan. Tutkimus esittää uuden tulkinnan ordoliberalismin teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Se haastaa tavanomaiset tulkinnat, jotka ovat nähneet saksalaisen talousajattelun reaktiona historiallisiin tapahtumiin, poliittisiin ideologioihin tai talousteorioihin. Projekti lähestyy sen sijaan ordoliberalismia filosofisena teoriana, jonka ytimessä oli liberaalin projektin uudelleentulkinta. Näin se tarjoaa uusia analyyttisiä välineitä eurooppalaisen talouspolitiikan ymmärtämiseen esimerkiksi demokratian, suvereniteetin ja liberalismin tulevaisuuden kannalta.