Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Katse historiaan: Menneisyyden kohtaaminen kuvissa, virtuaalitodellisuudessa ja museoympäristöissä
Hakija / Yhteyshenkilö Puurtinen, Marjaana
Päätös 340381
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Katse historiaan -hankkeessa tutkitaan miten historian ammattilaiset, alaa opiskelevat ja siitä kiinnostuneet harrastajat käsittelevät menneisyyden esittämistä visuaalisissa aineistoissa. Hankkeessa selvitetään katseenseurantamenetelmän avulla miten taustoiltaan erilaiset vastaanottajat tulkitsevat kuvia, virtuaaliympäristöjä ja historiallisia miljöitä. Kasvatustieteellisin menetelmin kerätty tutkimusaineisto toimii myös historiateoreettisen pohdinnan pohjana. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kolmen suomalaisen museo- ja tiedekeskuksen sekä yhden historiallisen seuran kanssa. Hanke tuottaa tutkimusperusteista tietoa menneisyyden esittämistapojen vastaanotosta ja tukee historian opetuksen kehittämistä erilaisissa oppimisympäristöissä kouluista museoihin. Tulosten odotetaan myös herättävän julkista keskustelua historiakäsitysten moninaisuudesta ja käsitysten vaikutuksesta tulkintoihin.