Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sommeria-Klein, Guilhem
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Mikrobiekologian avainprosessien tilastollinen yhtenäismalli
Päätös 340314
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 261 463
   
Hankkeen julkinen kuvaus
DNA-sekvensoinnin nopea kehitys on avannut täysin uusia tutkimusmahdollisuuksia mikrobiekologian alalla. Vaikka esimerkiksi luonnollisissa ympäristöissä esiintyvien mikrobiyhteisöjen rakennetta, ekologisia tehtäviä ja dynamiikkaa voidaan mitata aiempaa tarkemmin, mittausten luotettava tulkinta vaatii pitkälle erikoistuneita tilastomenetelmiä, jotka osaavat huomioida aineistojen erityislaadun. Tässä hankkeessa kehitetään tilastollinen yhtenäismalli, joka mahdollistaa mikrobiekosysteemien perustavanlaatuisten prosessien - tulkinnan valinnan, ajautumisen, levittäytymisen, ja lajiutumisen syvemmän kuvaamisen. Mallin avulla tutkimme ja vertaamme erilaisissa luonnollisissa ympäristöissä esiintyviä mikrobiyhteisöjä, joihin sisältyvät ihmisen ja villien lintukantojen suolistomikrobisto sekä valtamerten mikrobiyhteisöt. Hankkeessa kehitettävä yhtenäismalli luo uusia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia mikrobiston yhteyksistä esimerkiksi terveyteen, biodiversiteettiin, ja ilmastoon.