Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Antao, Laura
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Biodiversiteetin muutoksen ennustaminen Antroposeenin aikana – lajien- ja yhteisötason vasteet ilmastonmuutokseen
Päätös 340280
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 273 869
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutos aiheuttaa nopeita muutoksia maailman biodiversiteetissä. Suojelutoimet ja -lainsäädäntö tarvitsevat tietoa siitä, miten ja miksi biodiversiteetti muuttuu. Tämä on monimutkainen kysymys, koska lajit muodostavat yhdessä monimutkaisia yhteisöjä, ja koska lajit ovat keskenään erilaisia ja voivat reagoida eri tavoin: toiset lajit voittavat ja toiset häviävät ympäristön muuttuessa. Tämä hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa, hyödyntää runsaushavaintoja joita on kerätty vuosikymmenien ajan linnuista ja yöperhosista ympäri Suomen. Hankkeessa käytetään tilastollisia menetelmiä sen arvioimiseksi, miten nopeat sademäärän ja lämpötilan muutokset vaikuttavat lajien erillisiin vasteisiin, ja edelleen miten nuo vasteet yhdessä vaikuttavat kokonaisiin yhteisöihin. Näin pystymme ymmärtämään mitkä lajit ovat herkimpiä ilmastonmuutokselle. Tätä tietoa tarvitaan kiperästi biodiversiteetin muutosten ymmärtämiseksi, sekä tulevaisuuden ennustamiseksi.