Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Grönroos, Toni
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Betasolujen autoimmuniteettia edeltävät muutokset ja 1 tyypin diabetes
Päätös 340231
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 270 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tyypin 1 diabetes (T1D) on heterogeeninen autoimmuunsairaus, jonka yleisyys teollisuusmaissa on korkea. Siitä johtuvat pitkäaikaiset komplikaatiot aiheuttavat merkittävän haasteen terveydenhuoltojärjestelmälle. Tavoitteenamme on lisätä tietoa taudin kehittymisestä tutkimalla valkosolujen muutoksia taudin aikaisissa kehitysvaiheissa. Lisäksi pyrimme löytämään ja validoimaan potentiaalisia muutoksia, joita voitaisiin myöhemmin käyttää T1D:n ennustamisessa, diagnosoinnissa ja seuraamisessa. Projektissa yhdistetään erityisosaamista ja metodologiaa erilaisilta tieteenaloilta, kuten kliinisestä tutkimuksesta sekä nykyaikaisimpia tutkimusmenetelmiä ja laskennallista systeemibiologiaa. Saatavien tulosten odotetaan lisäävän tietoa T1D patogeneesistä sekä taudin aikaisen vaiheen immuunivasteesta. Odotamme löytävämme muutoksia, jotka auttaisivat tunnistamaan taudin sen varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia T1D:n ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.