Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liu, Zehua
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kätevän liitännäishoitostrategian kehittäminen iskeemisen reperfuusioidun sydäninfarktin hoitoon
Päätös 340129
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 264 616
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Iskeemistä sydänsairautta (IHD) hoidetaan tyypillisesti sydänleikkauksella verenkierron palauttamiseksi. Leikkauksen jälkihoitoon vaaditaan kuitenkin monimutkaisia lääkinnällisiä palveluita ja niistä aiheutuu korkeat kustannukset, eikä hoidon lopputulos ole aina tyydyttävä. Näistä syistä paremman IHD:n jälkihoitostrategian kehittämisestä olisi suurta kansanterveydellistä hyötyä. Käytännöllisin tapa annostella kohdennettuja sydänlääkkeitä on systeeminen injektio. Joissa lääkeaineet formuloidaan nanopartikkeleihin, on jo pitkään käytetty kliinisesti erilaisten sairauksien kohdennettuun hoitoon sekä kliinisestä että taloudellisesta näkökulmasta onnistuneesti. Tutkimuksemme tavoitteena on valmistaa sydämeen kohdennettuja nanolääkkeitä, jotka annostellaan suonensisäisesti sydänleikkauksen jälkeen. Tämä yksinkertainen ja kätevä hoitomuoto voi parantaa lääkkeen kertymistä vahingoittuneeseen sydänkudokseen ja täten parantaa kliinistä lopputulosta verrattuna tavanomaisiin hoitoihin.