Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Milicevic, Nemanja
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Verkkokalvon sisäisten kellojen ja ionikanavien keskinäinen vuorovaikutus potentiaalisena linkkinä ikään liittyvissä verkkokalvon sairauksissa
Päätös 340127
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 285 556
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Arviolta 1,3 miljardia ihmistä kärsii tällä hetkellä näkövammasta, ja väestön nopea ikääntyminen lisää ikään liittyviä näköaistin sairauksia. Näiden sairauksien taustalla olevia molekyylimekanismeja ei vielä täysin tunneta. Yksi potentiaalinen mekanismi on ionikanavien ja sisäisen vuorokautisen kellon säätelyn häiriintyminen verkkokalvon ja verkkokalvon pigmenttiepiteelin (RPE) rajapinnassa. Tavoitteenani on selvittää yhteydet ionikanavien ja sisäisen kellon välillä RPE-kudoksessa. Tämä saavutetaan poikkitieteellisellä lähestymistavalla käyttämällä hyväksi julkisesti saatavilla olevia aineistoja, bioinformatiikan analyysejä, molekulaarisia menetelmiä, korkean resoluution kuvantamista, sähköfysiologisia tekniikoita sekä kudostekniikan ja kantasolutekniikan menetelmiä. Monimutkaisten molekulaaristen vuorovaikutusten selvittäminen ionikanavien ja vuorokausikellon välillä verkkokalvo-RPE rajapinnassa tulee potentiaalisesti edistämään uusien hoitojen kehittämistä näköaistin sairauksiin.