Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Moustgaard, Heta
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sosiaalisten kontekstien vaikutus lasten ja nuorten terveyteen (CONTEXT)
Päätös 339985
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 238 382
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä Helsingin yliopiston tutkimushanke tarkastelee, miten lasten ja nuorten sosiaaliset kontekstit, perhe, koulu ja asuinalue, vaikuttavat heidän terveyteensä. Hankkeen päätavoitteina on vertailla, miten eri kontekstien merkitys muuttuu lasten kasvaessa, sekä selventää sosiaalisten kontekstien ja terveyden välisiä syy-seuraussuhteita. Hanke perustuu laajaan, kansainvälisesti poikkeukselliseen suomalaiseen rekisteriaineistoon, jossa lähes miljoonan lapsen sosioekonomisia olosuhteita ja terveyttä on seurattu vuosikymmenten ajan. Aineiston analyysissä käytetään monitasomalleja ja kvasikokeellisia asetelmia. Projektin tulokset kertovat, mitkä sosiaaliset kontekstit ovat keskeisimpiä lasten ja nuorten terveyden kannalta ja tarjoavat siten tietoa tehokkaimmista interventiokohteista. Lisäksi hankkeen tuottama tieto syy-seuraussuhteista on välttämätöntä aidosti vaikuttavien interventioiden suunnittelemiseksi.